Preporuke privatnog sektora za zelenu ekonomiju u BiH

10.06.2024

Dokument o poziciji zelene ekonomije

Preporuke privatnog sektora za zelenu ekonomiju u BiH, 2024. godine su pripremljene u okviru Green Recovery komponente, projekta Covid-19 Investment Response, koji finansira Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ), a implementira Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).

Kroz ovaj projekat, pilot preduzeća su osnažena za primjenu zelenih tehnologija, a Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao implementacioni partner projekta, razvila je novi portfolio za zelenu tranziciju.

Dokument naglašava važnost korištenja naučenih lekcija za dalji rad na tehnološkim i ekološkim inovacijama u MSP-ima.

Ključne preporuke uključuju: podršku MSP-ima (sistemsku podršku za olakšavanje tranzicije na zelene poslovne modele); finansiranje (dugoročni programi podrške za kontinuiran pristup izvorima finansiranja); obrazovanje i tržište rada (usklađivanje visokoškolskog obrazovanja i klasifikacije zanimanja s potrebama tržišta); digitalizacija i inovacije (ključne za ozelenjavanje poslovnih modela); zeleno certificiranje (implementacija međunarodnih standarda za povećanje konkurentnosti MSP-a).

Preporučene akcije: usklađivanje propisa s EU okvirom; ažuriranje strategija razvoja MSP-a s fokusom na zelenu ekonomiju; analiza potreba industrije za zelenu tranziciju i razvoj sistemskih rješenja; dugoročni programi finansijske podrške za zelene poslovne modele; usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta; podrška digitalnoj transformaciji MSP-a; promocija zelenih standarda među MSP-ima; jačanje kapaciteta za zelenu tranziciju.

Podijeli