Info

CBAM (Mehanizam prilagođavanja granice ugljenika)

– Šta se mijenja za kompanije Zapadnog Balkana? –

Kako svijet korača ka održivijoj budućnosti, Komorski investicijski forum Zapadnog Balkana u saradnji s Europskom komisijom, dana 06.09.2023. godine, organizirao je online događaj na sve aktuelniju temu CBAM-a (Carbon Border Adjustment Mechanism) i njegovog uticaja na poslovanje kompanija Zapadnog Balkana pod nazivom „CBAM – Šta se mijenja za kompanije Zapadnog Balkana?“

U okviru događaja David Boublil, zamjenik šefa odjeljenja u Evropskoj komisiji, i Ivica Orlović, predstavnik Generalne direkcije Evropske komisije za poreze i carinsku uniju (DG TAXUD), pružili su prisutnima suštinski uvid u smjernice za implementaciju CBAM-a i praktičnu primjenu novih pravila kroz prezentaciju “Implementation of the EU Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)”

CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), mehanizam koji ima za cilj da reguliše emisije ugljika u međunarodnoj trgovini, stupit će u primjenu u svojoj prelaznoj fazi 1. oktobra 2023.godine, sa prvim izvještajnim periodom za uvoznike koji završava 31.januara 2024 godine, a u skladu sa uredbom (EU) 2023/9561 Official Journal of the European Union L 130

S ciljem da bh. kompanijama približimo navedenu tematiku, pripremili smo kratki pregled nove Uredbe Europske komisije i smjernice za CBAM koju možete pogledati ovdje, a dodatne informacije možete naći na zvaničnoj stranici EU: https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en

A) „Karbonsko računovodstvo i održivo poslovanje“

Razvojni put, put dekarbonizacije je pred svima nama. Mnogo izazova u budućnosti, a važno nam je ostati konkurentan na izvoznim tržištima u EU. Prateći propise, jasno je da treba da planiramo smanjenje emisije štetnih gasova u proizvodnji i transportu. Neki od načina su: upotreba obnovljivih izvora energije, smanjenje otpada i povećanje energetske efikasnosti.

Uvođenjem karbonskog računovodstva u svoje poslovanje, mala i srednja preduzeća će sigurno doprinijeti dekarbonizaciji. Karbonbsko računovodstvo je važna tema o kojoj je govorio predavač Ian Thomson, professor računovodstva i održivosti, direktor Centra za odgovorno poslovanje u Birmingham Business School, Univerziteta u Birminghamu. Učesnici su dobili potrebne informacije o održivom poslovanju, razgovarali su o standardima, strategijama i stekli znanja o tome kako mogu izračunati svoj karbonski otisak, ispuniti ekološke zahtjeve i jačati svoju konkurentnost na izvoznim tržištima u EU.

Seminar je realizovan uz podršku Green Recovery komponente, koju GIZ implementira u ime Njemačke vlade.

Članak možete pogledati ovdje.

B) „Utjecaj oporezivanja emisija ugljika na konkurentnost bh. poduzeća“

Na seminaru su prezentovane aktivnosti za uvođenje sistema trgovanja emisijama (ETS) u BiH, način funkcionisanja, postupak obračuna emisija CO2 za različite sektore, mjere koje se mogu preduzeti kako bi trošak emisionih dozvola bio što manji, te izvori financiranja za takve mjere.

BiH radi na uvođenju sistema trgovanja emisijama i bh preduzeća će biti u obavezi da nabavljaju dozvole. Procjene su da će preko 100 postrojenja biti obuhvaćeno sistemom trgovanja emisijama u BiH.

Zavisno od sektora i emisija u prethodnom periodu jedan dio postrojenja dobiće dio besplatnih dozvola, a jedan dio će morati kupiti. Elektroenergetski sektor će kupovati cjelokupni iznos emisionih dozvola.

Sredstva prikupljena od emisionih naknada će se ulagati u obnovljive izvore energije i energijsku efikasnost u BiH. Procjenjuje se da se radi o iznosima od preko pola milijarde godišnje.

Seminar je realizovan u saradnji s kompanijom nLogic Advisory.

Članak možete pogledati ovdje.

C) „Resursna efikasnost i čistija proizvodnja u industrijskim preduzećima- izazovi i mogućnosti“

Poboljšanje resursne i energijske efikasnosti, uz primjenu principa čistije proizvodnje i cirkularne ekonomije.

Ciljna grupa obuke su predstavnici velikih, malih i srednjih preduzeća u BiH koji su direktno ili indirektno uključeni u projekte upravljanja energijom, energijske efikasnosti, upravljanja otpadnim materijalnim tokovima.

Analiza uticaja tržišnih zahtjeva EU iz oblasti resursne efikasnosti, cirkularne ekonomije i klimatskih promjena na poslovanje bh. proizvodnih kompanija;

Potencijal i mogućnosti primjene resursne efikasnosti u proizvodnom sektoru kao odgovor na tržišne zahtjeve;

Tehnologije bazirane na obnovljivim izvorima energije i njihov doprinos zelenoj tranziciji;

Mehanizmi finansiranja „zelenih“ projekata u proizvodnim kompanijama;

Primjeri iz prakse…

Obuka je organizovana u saradnji sa Konrad Adenauer Stiftung i Centar za energiju, okolinu i resurse – CENER 21

Članak možete pogledati ovdje.

D) „Upoznavanje sa zahtjevima standarda ISO 45001:2018-Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu“

Cilj edukacije je bio da se polaznici upoznaju sa zahtjevima standarda ISO 45001:2018, te smjernicama definisanim u ISO 45003:2021 (Upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu–Psihološko zdravlje i sigurnost na radu, Smjernice za upravljanje psihosocijalnim rizicima.) ISO 45001:2018 je međunarodna norma o zdravlju i sigurnosti na radu (OH&S), koja postavlja zahtjeve za izgradnju dobrog sistema upravljanja. U kombinaciji sa smjernicama ISO 45003:2021 o psihosocijalnom zdravlju i sigurnosti, preduzeća mogu smanjiti rizike na radnom mjestu i stvoriti sigurnije i zdravije radne uslove. Dodatno, ISO 45001 podržava preduzeća u osiguravanju usklađenosti i ispunjavanju zakonskih obaveza.

Seminar namijenjen organizacijama i pojedincima s potrebom da se detaljnije upoznaju sa zahtjevima koji se pred njih postavljaju u smislu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Članak možete pogledati ovdje.

E) „Implementacija Montrealskog protokola plana I i II postepenog smanjivanja HCFC rashladnih sredstava i Kigali amandmana u BiH“

Trening koji je dao jasne informacije o trendovima u sektoru rashladne, klima tehnike i toplotnih pumpi. Govorilo se o važnosti inventarizacije opreme i certifikacije radnika i firmi. Pregled institucionalnog i zakonskog okvira u BiH sa fokusom na nacrte novih podzakonskih akatau kontekstu sprovođenja Kigali amandmana i EU F-gas regulative.

Predavač je bio UNIDO ekspert g. Vasil Eftimov, a učesnici su bili predstavnici relevantnih institucija, članovi Grupacije rashladne, klima tehnike i toplotnih pumpi VTK/STK BiH, srednje škole i fakulteti.

Trening organizovan u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i United Nations Industrial Development Organization (UNIDO).

Članak možete pogledati ovdje.