Četvrta  radionica  Mreže energetske efikasnosti

10.06.2024

Dana 3.6.2024. godine u Jajcu održana je četvrta  radionica sa kompanijama koje djeluju u okviru Mreže Energetske Efikasnosti (MEE). Ova radionica dio je inicijative „Podrška MSP-ovima za uvođenje mjera energetske efikasnosti putem kreiranja Mreže energetske efikasnosti (MEE)“ koju GIZ BiH provodi u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom u okviru Green Recovery komponente, projekta Covid-19 Investment Response kojeg finansira Vlada SR Njemačke.

U uvodnom dijelu radionice, eksperti koji su angažovani na projektu, prezentovali  su rezultate energetskih pregleda, postavljene ciljeve i implementaciju mjera u svakoj kompaniji posebno. Uz kratak osvrt na zatečena stanja po kompanijama, prezentovane su mjere koje je potrebno preduzimati u narednom periodu sa tačno raščlanjenim finansijskim pokazateljima ulaganja, ušteda i perioda otplate za svaku konkretnu mjeru poboljšanja energetike efikasnosti u datoj kompaniji.

Razgovarano je o mogućnostima nastavka rada ove mreže uz kratak osvrt koje preduslove treba odbezbijediti da bi se ovaj projekat dalje mogao nastaviti. Kompanije su izrazile zainteresovanost da nastave učešće u ovim aktivnostima uz potrebu da se jasno definišu ciljevi, plan rada i aktivnosti koje bi mreža sprovela u narednoj godini, kao i način finasiranja, tehničke i ekspertske podrške ovog projekta.

Svi učesnici su imali priliku da posjete kompaniju Jajce Alloy Wheels d.o.o. i da  pogledaju proizvodne pogone te da u razgovoru sa menadžmentom kompanije razmjene iskustva i znanja te sagledaju učinke svih mjera energetske efikasnosti koje oni provode, kao i dalje planove ulaganja i razvijanje ove oblasti.

Ovo je ujedno bila i poslednja tehnička radionica ovog projekta Mreže energetske aktivnosti, a najavljen je naredni skup za 17.7.2024. godine u Sarajevu na kome će se prezentovati sve aktivnosti implementirane u okviru Green Recovery komponente, projekta Covid-19 Investment Response.

Možda će vam se također svidjeti…

Podijeli